Rasterio 1.2.1


Sean Gillies
 

Hi all,

Rasterio 1.2.1 is on PyPI now. Big thanks to Ryan Grout, Denis Rykov, Kirill Kouzoubov, Martijn Visser, and Alan Snow.


--
Sean Gillies